Globalne Ocieplenie

“Kto nie odważy się spojrzeć w twarz słońca, nigdy nie będzie gwiazdą.

~ William Blake

CO TO JEST?

Globalne ocieplenie to podnoszenie się średniej temperatury powietrza na całym świecie. Zachodzi ono przez efekt cieplarniany czyli zjawisko polegające na nadmiernej produkcji gazów, które zatrzymują ciepło słoneczne. Przyczyną jest przede wszystkim działalność człowieka.

JAKIE SĄ TEGO SKUTKI?

  1. Topnienie lądolodów i lodowców przez co wzrasta poziom wód w morzach i oceanach
  2. Częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych (fale upałów, silne wiatry, powodzie)
  3. Wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt
  4. Utrudniony dostęp do wody – zagrożone jest tym ponad 8% ludzkości

Jest to tylko kilka przykładów, ponieważ warto pamiętać, że zjawiska te są ze sobą bardzo powiązane. Każde z tych zjawisk niesie za sobą dalsze skutki.

JAK TEMU ZAPOBIEGAĆ?

Kluczowe jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Będzie to możliwe dzięki zamianie np. paliw kopalnych, na inne, zeroemisyjne źródła energii.

Codzienne działania, które można podjąć to:

  1. Gaszenie światła, kiedy go nie używamy
  2. Ogrzewanie pomieszczeń wtedy, kiedy jest to faktycznie potrzebne

Czyli w skrócie: oszczędzanie energii i prądu na wszelkie możliwe sposoby zaczynając od drobnych, codziennych czynności.

A TERAZ ŁAMIGÓWKA!

Dzisiejszym zadaniem jest krzyżówka. W części teoretycznej tematu mogło pojawić się trochę nowych pojęć. To zadanie rozwieje wszelkie wątpliwości.

Hasło:

(1) Ostatnia litera 3-ego słowa

(2) 2 litera 5-ego słowa

(3) 3 litera 4-ego słowa

(4) Ostatnia litera 1-ego słowa

(5) 2 litera 2-ego słowa

(6) 1 litera 6-ego słowa

Wspaniałego rozwiązywania! 💚